Magazyn

  Stały rozwój firmy powoduje coraz większe zapotrzebowanie na miejsce przechowywania wytworzonych dóbr, surowców i półproduktów.  W roku 2013 łączna powierzchnia naszych magazynów osiągnęła rozmiar 4500 m2 w tym również magazyny wysokiego składowania o wysokości ponad 7,5 metra.  fot. Gajewski