Pliki do pobrania

 W tym miejscu znajdziecie Państwo wszelką niezbędna dokumentację potrzebną do bezpiecznego i właściwego użytkowania naszych produktów. Zawarte są tu informacje i ustawy pomocne w dalszym przetwarzaniu naszych substancji i mieszanin chemicznych, jak i również ich bezpiecznego przewożenia. Tutaj też zebraliśmy wszelką dostępną informację dotyczącą niezbędnych badań kosmetyków wymaganych ustawowo.