Podręcznik użytkownika portalu zgłaszania produktów kosmetycznych CPNP
(Cosmetic products Notification Portal): CPNPuserManualEN.pdf      manual CPNP w języku angielskim

 CPNPuserManualPL.pdf      manual CPNP w języku polskim


  Tutaj znajdziecie Państwo szereg ustaw i przepisów szczegółowo regulujących wprowadzanie kosmetyków do obrotu. Publikujemy tu przydatne linki do ustawy o kosmetykach po polsku jak i tej obowiązującej w całej Unii Europejskiej. Wszystkie kosmetyki znajdujące się na rynku, muszą być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a więc z Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz z „Dyrektywą kosmetyczną” 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszącego się do produktów kosmetycznych (Dyrektywa 2008/88 - jest to Dyrektywa kosmetyczna 76/768/EEC z uwzględnieniem 57 zmian i 11 poprawek.)

Ustawy do pobrania:

- Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z dnia 11 maja 2001 r.),
- Dyrektywa kosmetyczna 76/768/EWG (en).

Przydatne linki: